Den norske kirkegården i Wind Lake, Wisconsin. Foto fra Eikerminne 2016. FOTO: ANNE MARIE STEENBERG JONASSEN.

Mange av medlemmene i Eiker historielag vet sikkert at Anne Marie Steenberg Jonassen har arbeidet i mange år med å finne sporene etter de fra Nedre Eiker som utvandret til Amerika.

Nå har det blitt bok av det, og den kommer ut tidlig i høst. Boka er på 250 sider, inneholder ca. 2000 navn og har historie, bilder og mye forskjellig stoff. Prisen blir ca. 300 – 350 kr.

Er du interessert? Hvis du vil bestille boka, kan du henvende deg til Anne Marie på denne e-post adressen:

AnneMarieJonassen@msn.com