Eikerminne 2017 er i handelen!

Siden starten i 1949 har Eiker Historielag utgitt dette lokalhistoriske skiftet 32 ganger, med stoff fra alle kanter av bygda. Også i år er det et variert innhold, som spenner fra tusen år gamle stokkebåter i Junger til idrettsfamilien Engen på Nedre Eiker og komponisten Anders O. Liverud fra Fiskum. Talemålet på Eiker presenteres gjennom et fyldig utvalg av ord og uttrykk. Bygdas egen bergart, Eikeritt, har fått sin artikkel, og det har også Bruhjørnet – “Hokksunds mest berømte sted”, ifølge ei gammelrevyvise. Det er artikler om kriminalitet i Vestfossen og trafikkdrama i Lundebakken i 1906, løsgjengereksaminasjon på begynnelsen av 1800-tallet og en signet som forsvant på 1380-tallet og ble funnet igjen våren 2017. Sist, men ikke minst, har vi tatt med en avisartikkel fra 1934 som gir et innblikk i de uhyggelige forholdene på Sjøl gamlehjem, også kjent som “Fattig-Skjøl”.

Eikerminne selges som vanlig ved bibliotekene i Hokksund og Mjøndalen, Eiker Arkiv, de lokale bokhandlene og på Eiker Historielags arrangementer.

INNHOLD:

Gjensyn med Inger Liten (dikt) av Knut Lie Jensen

Eikeritt – vår «nasjonale» bergart på Eiker av Reidar Andresen

Idrettsfamilien Engen.av Arve Somdahl og Bent Ek

Litt om Engen-brødrenes forfedre, basert på Jonn Harry Eriksens slektsbase

«Bruenden» av Aasne Marhaug

Bruend’ (revyvise) av Knut Berglia

En gammel plass på Sundbakken av Bent Ek

Eikermålet av Svein Jørgen Temte

Sophie Sønderaall av Trond Bollerud

Anders Olsen Liveruds Notehefte fra 1828 av Arne Brekke

Stokkebåtene ved Junger – og på Fiskum av Bent Ek

Hvem var egentlig Rolf Øygarsson? av Bernt-Egil Tafjord og Bent Ek

Familiedrama i Vestfossen i 1873 av Jonn Harry Eriksen

Dramatikk i Lundebakken i 1906 fra «Langs Lågen» 1985

Gammelt nytt fra Eiker
     – Nedre Eker («en fra naturen rigt utstyret Bygd») fra Buskeruds Blad 4/3-1896
     – Uhyggelige forhold på Sjøl gamlehjem fra Fremtiden 21/2-1934

Litt fra arkivene ved Gotisk gruppe

Eiker Historielags årsberetning 2016-2017