Her har Toranna Oddsteinsdottirt (7 år), Karoline Dahl Jacobsen (10 år) og Gunnar Tjørvi Oddsteinsson (10 år) kommet så langt at de er i gang med å male produktene sine.

I vinterferien har Barnas Historielag arrangert keramikkverksted. Vi fikk låne lokaler på Fredfoss Kulturpark, der Øvre Eiker kommune leier lokaler til “Kunstkilden”. Læremester var Inga Maja, som arbeider ved Kunstkilden til daglig.

Vi begynte på mandag formiddag, da keramikken ble formet – alt fra dørskilt til flotte vaser. Så måtte tingene stå og tørke noen dager, slik at de kunne brennes, og på fredag var det klart for å dekorere og male.

Mange flotte produkter så dagens lys i løpet av de to dagene. Vi har kjøpt inn mye leire – så dette blir nok ikke siste gang Barnas Historielag inviterer til keramikkverskted!

Nå skal vi snart sette opp programmet for 2018/2019 – hvis du har forslag til aktiviteter, kan du ta kontekt med Bent Ek (bent.ek@eiker.org).

Her er noen av produktene:

Torannas keramikk.

Gunnars keramikk.

Camillas keramikk.