oeb_vikingdag

I høstferien var det vikingtid på Øvre Eiker bibliotek!

Onsdag 5. oktober samarbeidet Fiskum Kulturminnelag og Barnas Historielag om å arrangere vikingdag på Øvre Eiker bibliotek. Det skulle også vært besøk av et par vikinger fra Hoen vikinglag, men vikingskipet deres hadde nok satt feil kurs, for Hoensvikingene dukket aldri opp. Derimot ble det historiefortelling med Grete Bergersen og Ingrid Nordby. En kunne også svare på spørsmål om vikinger, tegne vikingskip, lære å skrive runer og finne spennende gjenstander i ei vikingkiste. Utenfor inngangen ble det servert grøt og suppe på vikingvis. Her kunne en få prøve ei gammeldags håndkvern, og en kunne lære å karde brennesle og flette fine bånd.

20-25 barn var med på arrangementet, og de fleste utførte alle de oppgavene som skulle til for å få seg et vikingdiplom.

Fredag 7. oktober ar det brettspilldag, og da var det rundt 10 barn til stede. De prøvfe hnefatafl, revatafl, halatafl, skaktafl, haretafl og andre spill som vikingene spilte. Men det var også “nyere” spill fra middelalderen, som for eksempel “Gåsespillet” og pengespillet “Glück’s Haus”, som var populært blant leiesoldater i seinmiddelalderen. Innsatsen var gamle 50-øringer.