Denne våren har Historielaget hatt en historisk artikkel om krigen på Eiker hver måned i lokalavisa «Eikerbladet». Det er Bent Ek og Anders Fossesholm som har skrevet. Takk til begge så langt. Etter planen skal det komme to artikler til.

I år er 75 år siden 2. Verdenskrig var slutt i 1945. 8.mai- markeringen vil bli kraftig tonet ned på grunn koronapandemien. Her på Eiker vil det være enkle markeringer 8 mai ved bautaene ved Haug kirke, Bakke kirke, Nedre Eiker kirke og på Mjøndalen stasjon. Publikum Inviteres ikke dit, men seremoniene skal filmes og forhåpentligvis lagt ut på kommunenes nettsider, sammen med korte filmer fra fredsdagene i mai 1945 (Eiker Arkiv)

Eiker Historielag markerer også jubileet ved at boka «Eiker i krig» blir trykket opp på nytt i en revidert utgave. Kommunen har gitt tilsagn om støtte til dette, forutsatt at vi også får til en digital versjon i Nasjonalbiblioteket. Mer informasjon når dette er klart, forhåpentligvis før sommeren.

Vennlig fredagshilsen Stein Andersen, leder Eiker Historielag