Fossesholm herregård.

Ref tidligere meldinger om utsatt årsmøte.

Årsmøtet vil bli avholdt på Fossesholm herregård søndag 27 september 2020 kl. 1800. Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende seinest 6.september.

Vi sender fullstendig innkalling til årsmøtet i slutten av august.