Årsmøtet 2018

Eiker Historielags årsmøte ble holdt på Fossesholm Herregård den 22. april 2018. Årsmøtet ble satt med 36 medlemmer til stede. Før møtet fortalte Reidar Lund om arbeidet med boka «Arbeidsfolk», der en del mer og mindre kjente nedre-eikerværinger ble portrettert.

Medlemstall

Det er p.t. registrert 314 medlemmer. Kontingentinnkrevingen ble i løpet av perioden overtatt av Sparebank 1 Modum.

Økonomi

Regnskapet er som foregående år ført av firmaet «RegnskapsSjefen A/S» i Krokstadelva, og revisor har vært Thor Gunnar Bakkerud.

Det vises for øvrig til framlagt regnskap for årsmøteperioden.

Styret

Styret har bestått av: Leder Stein Andersen, kasserer Sissel Hole Brenden, sekretær Kjell Klokkerud, styremedlemmene Eldar Steen, Dagfinn Stenseth og Marit Sauren.

Varamedlemmer: Mina Loe Elde og Pål Ødemark.

Styret har hatt 7 møter, og behandlet 40 saker. Ett av møtene ble avholdt som epost-/telefonmøte pga. en hastesak.

De mest arbeidskrevende sakene har dreiet seg om:

  • Historielagets forhold til Buskerudmuseet, herunder oppføring og overtakelse av Lysthuset på Fossesholm. Dette har lagt beslag på store deler av møtetiden, men takket være stor innsats fra lagets leder og hans medhjelpere, ser det ut til at forholdet nå vil komme inn i ordnede former.
  • Historielaget eier størstedelen av bygningsmassen på Fossesholm. Det foretas p.t. en vurdering av en mulig overføring av denne til Stiftelsen Fossesholm.
  • Praktbok om Fossesholm. Buskerudmuseet har hatt ansvar for dette arbeidet, men historielaget har nå overtatt. Forfatteren er godt i gang og styret har nedsatt en bokkomite bestående av Pål Ødemark (leder), Eldar Steen og Bent Ek. Bjørn Kristoffersen har sagt seg villig til å bistå komiteen vedr. billedmateriell.
  • Overføring av kontingentinnkreving til Medlemsnett ved Sparebank 1 Modum.

Komiteer og utvalg

Arrangementskomiteen har bestått av Ståle Berdal (leder), Berit Lindbeck, Inger Steen, Sissel Hoel Nedberg og Ole Hammerborg. Utvalget har stått ansvarlige for følgende arrangementer:

8 mai – Frigjøringsdag og veterandag. Minnemarkering ved Nedre Eiker kirke. Æresvakt, sang og tale ved bautaen.

Foredrag i kirkekjelleren om “Krigen på Eiker” ved historiker Lars Borgersrud. Norske FN-styrker i Libanon fra 1978-en markering 40 års jubileum ved veteran Ronny Vidar Steen som fortalte og viste bilder.

Fellersarrang. med kulturkontoret og Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO) Eiker. Ca. 30 personer deltok.

3.juni- Sommertur til Tønsberg. Flott sommerdag med avreise kl. 10 fra Hokksund med privatbiler. Første stopp var på Barkåker i tradisjonsrike Nauen-Olsen klokkestøperi med omvisning. Etter lunsj i trivelige steder på brygga i Tønsberg, møtte byguide Svein Hermansen oss for en rundtur i byen. Først en vandring til Vikingodden med vikingskipene “Saga Oseberg” og “Klåstadskipet”. Sistnevnte var da under bygging. Besøket avsluttet med en vandring i Norges eldste by til bl.a.  arbeiderboligene som hvalfangerlegenden Sven Foyn fikk i stand. Dette er fortsatt et særpreget og levende trehusmiljø i byen.

32 personer deltok

19 august – Vandretur i “Gamle Hokksund” fra Sorenskrivergården til Hellefoss med Hans Kristoffersen som kjentmann og glimrende forteller. Hans vokste opp i dette området og kjente “alle” som levde og jobbet der. Han var senere driftsingeniør ved Hellefoss papirfabrikk i mange år. Det var ca. 25 personer med på turen i godt varmt sommervær.

1 og 2 september var det Eiker Matfestival på Fossesholm Herregård. Eiker Historielag profilerte seg fint der med egen stand på tunet med informasjonsmateriell og årboksalg av “Eikerminne”. Flere medlemmer til laget ble vervet der. Unn Sissel og John Ek hadde ansvar for dette opplegget.

28 oktober – Høstmøte på Temte gård og bygdemuseum. Hovedinnslag denne kvelden ved Reidar Kristoffersen fra Eiker Arkiv med film og foredraget “På spor etter tidlig industri i Eiker”. En spennende fortelling om de tidligste spor etter gruver, teglverk, kalkovner, sagbruk, spikerverk og møller. Han viste en rekke gjenstander som er funnet og samlet i årenes løp.

Tore Hæg fra Oslo presenterte en bok han har skrevet om sin svigerfar Oddvar Aas (1919-1989) fra Hokksund som var journalist, pressemann og diplomat. Fra kulturkontoret i Nedre Eiker fortalte Kjartan Fønstelien om prosjektet “Nersetter-båtene” som tar sikte på å skape nytt liv i båtbyggertradisjonen i Drammensvassdraget. Ca. 50 personer fylte storstua

denne kvelden.

10 februar 2019 – Vintermøte på Fossesholm herregård. Lysbildeforedrag ved vår egen lokalhistoriker Bent Ek fra Eiker Arkiv, som gjorde et dypdykk i historiene om “Gamle boplasser på Eiker”. I alt var det i 1865 hele 751 slike plasser på Eiker med husmenn og strandsittere og 4065 mennesker som bodde der eller ca. 35% av samlet befolkning. På Eiker Arkivs kulturminneregister er det 991 registrerte boplasser/setre utenom tettstedene. Bent tok oss i foredraget med til et utvalg av disse i Hokksund og viste bilder og historier fra disse, Finn Krogh med lune jazzmelodier på saxofonen gjorde vårt vintertreff riktig trivelig og minneverdig. Ca. 45 personer var med denne kvelden i Kiwanissalen.

Festkomiteen har bestått av Berit Lindbeck, Jan Lindbeck, Maria Skogstad Hauge, Arne Hauge, John Ek, Unn Sissel Ek.

Komitéen har stått ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av de møter og tilstelninger historielaget har avviklet.

Valgkomitéen har bestått av Unn Sissel Ek (leder), Reidar Andresen og Toril Bakke Stenshorne.

Faste aktiviteter.

Eiker Arkiv er et samarbeidsprosjekt mellom Historielaget og bibliotekene i Øvre og Nedre Eiker. Arkivet arbeider med innsamling og registrering av lokalhistorisk dokumentasjon. Resultatene presenteres bl.a. i ”Eikerminne” og på internettsidene eikerarkiv.no, lokalhistoriewiki.no og historieboka.no.

Avdelingen på Nedre Eiker vil fra nyttår 2020 bli tilknyttet Drammen byarkiv, men arbeidet vil fortsette som før i lokalene ved Solberg Spinderi, og i et nært samarbeid med Eiker Historielag. Foreningen “Solbergelva i bilder” er støttegruppa til arkivet i Nedre Eiker. Leder for arkivet i Øvre Eiker er Bent Ek. Leder for arkivet i Nedre Eiker er Gjermund Glittfjell.

Gotisk gruppe. Denne gruppen fortsetter som tidligere med Arnt Hole som leder. Det er møter annen hver torsdag på Øvre Eiker Arkiv, biblioteket i Hokksund.

Dokumentene som transkriberes blir lagt ut på internett. Nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen. Det kreves ingen forkunnskaper.

Barnas Historielag har bestått av Reidun Bollerud, Bent Ek og Ole Hammerborg.

25. – 27 juni arrangerte de, sammen med Fiskum Kulturminnelag Jonsokleir i området ved Fiskum kirke. Jonsokleiren ble arrangert for tredje gang og er blitt et populært tiltak. 42 barn deltok og 10 voksne hjalp til som arrangører.

Middelalderdagene ble arrangert 27. – 29. juli. Også dette er et arrangement i samarbeid med Fiskum Kulturminnelag og ble i år avholdt for tiende gang. Naturlig nok ble området ved Fiskums middelalderkirke brukt som arena. Dette er et familiearrangement og i år samlet det ca. 20 deltakere

Både Eiker Historielag og Barnas Historielag bidro under Jul i Parken som ble avholdt 8. desember. Barnas Historielag bidro med artige brettspill og en historisk quiz.

Eiker 28. april 2019

Stein Andersen (sign.) Sissel Hole Brenden (sign.) Kjell Klokkerud (sign.)

Eldar Steen (sign.) Marit Sauren (sign.)