Eiker Historielag holdt sitt tradisjonelle vintermøte på Fossesholm Herregård søndag 10. februar. Tema for kvelden var “gamle boplasser”, og Bent Ek fortalte om plassene i Åssetrene skolekrets, med utgangspunkt i folketellingen fra 1891. I alt er det registrert nesten 1000 gamle boplasser og setre på Øvre Eiker. Av alle disse plassene utgjorde 16-17 stykker “Åssetrene skolekrets”, som i 1892 fikk fast skolestue på Gorovollen ved Hoensvannet – der kommunen bygslet tomt mot en årlig avgift på 3 kroner. Det ble også vist en hel del gamle bilder fra disse plassene, samlet inn av blant andre Arne Thorkildsen og Olav Homlebekk, som begge har gjort en stor innsats for å kartlegge historien til disse gamle boplassene.

Finn Krogh fra Mjøndalen – nestor blant Eikers jazzmusikere – sto for den musikalske underholdningen. Han framførte blant annet “Christmas Song”, “Girl from Ipanema” og “Over the Rainbow”, og viste at han ikke har glemt gamle kunstner. Kompet hadde han laget selv og hadde det med på mobiltelefonen.

Møtet ble ledet av Ståle Berdal, som er leder for lagets arrangementskomité. Historielagets leder, Stein Andersen, orienterte om hva det arbeides med og om planlagte arrangementer videre utover året. Festkomitéen sørget som vanlig for utmerket servering av kaffe og kringle, samt utlodning.    

Bent Ek fortalte og viste bilder fra gamle boplasser.

Publikum hadde møtt fram i stort antall.

Finn Krogh viste at han fortsatt kan kunsten å spille jazz.-saxofon.