Velkommen til et spennende foredrag!! Torsdag 15. oktober kl. 19.00 i låven: Konserveringsmålet – å gjenreise gravstedets verdighet.

Konserveringstekniker Heinz Kusch har bred erfaring med å restaurere gravminner. Bl.a. har han restaurert mausoleet i Dønnes kirke med 22 kister. 15. oktober kommer han til Eiker for en befaring i Cappelens gravkammer. På kvelden vil han holde foredrag om begravelsestradisjoner i Norge og våre bånd til Europa med fokus på restaureringsetiske utfordringer ved restaurering av gravminner, kister og mumier generelt.