Også i år ble 8.mai, frigjøringsdagen og veterandagen, markert i Eikerbygda. På grunn av covid-situasjonen var ikke arrangementene annonsert.

Ved Nedre Eiker kirke holdt Ståle Berdal, Eiker Historielag og Ronny Steen, Norges Veteranforbund for Internasjonale operasjoner, enkle appeller. Berdal leste opp navnene til de fra Nedre Eiker som mista livet som en følge av krigen. Ståle Berdal holdt også en appell ved krigsminnesmerket på Mjøndalen stasjon. Begge steder ble det også lagt ned krans.

Ved Haug kirke i Hokksund var det tale ved ordfører Knut Kvale, som også la ned krans ved bautaen utenfor kirken. Her leste Ronny Steen opp navnene på de falne fra Øvre Eiker.

Begge steder var det fine musikalske innslag ved sekkepipeblåser Robert Robertson.