For litt over to uker siden informerte vi om Historielagets planlagte markeringer av Hans Nielsen Haugejubileet. Blant de var vandringer ved Solberg Spinderi og fra Fossesholm Herregård til Fredfoss. Vi lovet oppdatert informasjon. Her er den: Den planlagte vandringen i området ved Solberg Spinderi, med Gjermund Glittfjell som guide blir utsatt til etter sommeren på grunn av smittevernreglene i Drammen kommune. Mer informasjon om arrangementet kommer rett etter sommeren.

Lørdag 12.juni klokka 1100 er det klart for vandring i H.N.Hauges fotspor fra Fossesholm til Fredfoss. Guide på turen er Eldar Steen som vil ta oss med langs ferdselsvegen til Fredfoss hvor Hauge og haugianerne startet papirmølle i 1802. Den var landets 3. papirfabrikk, og var i drift inntil 1879 da den brant ned. Dette er også stedet H.N.Hauge ble arrestert i 1804. Vel framme ved Fredfoss blir det omvisning og orientering ved Arne Johannessen (vaktmester ved Fredfoss konferansesenter). Varighet 1,5 – 2 timer.

Vi ønsker velkommen til arrangementet!