LØRDAG 21 august kl 1100 blir det en trivelig vandring i det frodige landskapet ved Portåsen gård som var dikteren Herman Wildenvey sitt barndomshjem. Lokalhistoriker Ole Hammerborg og geologiekspert Reidar Andresen går med på turen og deler gjerne sine kunnskaper om stedet ,naturen og historien med oss.

Enkel vandring på veier og stier. Turen egner seg for alle aldersgrupper. Turen beregnes til 1 1/2-2 timer.

NB: Vi tar nødvendige smittehensyn under turen med AVSTAND OG DELTAGERLISTE for eventuell smittesporing. Arrangør er Portåsen og Eiker historielag.

Lørdag 28 august kl 1100 – samling på Solberg Spinderi for å følge i sporene til en viktig reformator av norsk samfunn Hans Nielsen Hauge og hans etterfølgere på Eiker. Haugianerne var religiøse og arbeidssomme og de var iherdig med å utvikle industri og samfunn. Vandring på vei (500 m) til Ulverud gård-som tilhørte den første direktøren på Solberg Spinderi;-Hovel Helset.    Her var det samlingssted for haugianere. Vi besøker gården. Omvisningen avsluttes her. Varighet ca 1|,5 – 2 timer.
Vår dyktige omviser denne dagen er Gjermund Glittfjell som er leder ved Eiker Arkiv, Solberg Spinderi.

Arrangør er Eiker Historielag. Nb, nb, nb,nb: Vi er fortsatt i KORONAPANDEMI og vil følge regler for smittevern med AVSTAND og NAVNELISTE på deltagere for evt smittesporing.