Eiker i krig

Takk for alle gode tilbakemeldinger for nyutgaven av Eiker i krig. De gjelder i høyeste grad også forfatter Odd Myklebust, Øvre Eiker og Drammen kommune, og Lions Øvre Eiker, som gjorde det mulig å gi den ut. En forutsetning for den økonomiske støtten fra Øvre Eiker kommune var å få på plass en digital blaversjon. Den er nå tilgjengelig gjennom Bokhylla.no:

Eiker i krig


Haugejubileet

Historielaget vil absolutt bidra her. Her er datoene for arrangementer, detaljer følger seinere:

Følgende er planlagt:

1) Vandring lørdag 5 juni kl 11 fra Solberg Spinderi til Ulverud gård.

2) Vandring lørdag 12 juni kl 11 fra Fossesholm herregård til Fredfoss.

3) Eiker historielags høstmøte. torsdag 28 oktober kl 19. Foredragskveld på Fossesholm med stortingsmann Per Olaf Lundteigen.

Vi ønsker dere alle en god påske!

Vennlig hilsen Stein Andersen. styreleder Eiker Historielag