Eiker Historielagets høstmøte er lagt til Skur No 1 ved Drammen Havn, torsdag 17.10.2019 klokka 1800.    Vi håper du har lyst til å bli med, og høre om havnen som var og er sentral for utviklingen av byen Drammen og av Eikerbygdene. Drammen havn ble etablert i 1736, nesten 100 år før resten av byen ble grunnlagt. La deg henføre til den maritime storhetstiden med skipsbygging, redere og en gryende handel. I Skur 1 kan du også se moderne skip og oppleve nåtidens historie om Norges mest effektive og miljøvennlige havn. Dette er Norges flotteste havn, og hit kommer årlig over 11000 biler og mere enn 5000 containere . Havnehistorien ser og hører du i Skur No 1 denne kvelden. Foredrag / omvisning ved havnedirektør Einar Olsen. Informasjon om Skur 1 finner du også på http://drammenhavn.no/index.php/web2015/skur1   Påmelding: Det er fint for oss om vi kan få beskjed fra dere som ønsker å være med.  Melding kan du sende til enten  

  Innen tirsdag 15.10.2019.     På torsdag ordner vi turen nedover slik: Medlemmer fra Øvre Eiker samles ved Eikersenteret klokka 1700 (ved vaskehallen) der Stein vil stå og medlemmer fra Nedre Eiker møte ved torvet i Mjøndalen sentrum seinest klokka 1715, der Berit vil stå. Vi kan da også ordne samkjøring fra begge steder.  Det er fint om de som å ønsker å kjøre direkte til Skur 1, gir oss beskjed.   Veibeskrivelse for de som ønsker å kjøre direkte er dette veibeskrivelsen. Tollbukaia, Hans Kiærs gate 1C, Drammen, Skur 1 ligger mot Rundtom i Drammen. Du følger Tollbugata mot Rundtom og tar til venstre i Hans Kiærsgate mot Tollboden. Når du har passert administrasjonsbygget til Drammen havn følger du veien mot høyre og har da Skur 1 rett foran deg.   Ta gjerne med venner og bekjente. Det vil bli en enkel servering, kaffe og kringle, i Skur No 1.   Hilsen styret i EIKER HISTORIELAG, Stein Andersen, leder.