Fiskum middelalderdager ble i år arrangert for niende gang i området rundt Fiskum gamle kirke. Arrangør er Fiskum Kulturminnelag i samarbeid med flere enkeltpersoner og foreninger, deriblant Barnas Historielag.

Som vanlig foregikk arrangementet i dagene rundt olsok, altså i slutten av juli. Alt på onsdag ble de første teltene satt opp, og noen av arrangørene overnattet i leiren i fem døgn. På det meste var det rundt 20 mennesker – voksne og barn – som holdt til i telt i området nedenfor kirken.

Årets hovedprosjekt var byggingen av en stolpekirke i skala 1:3. Dette er en bygningskonstruksjon som var vanlig i jernalderen, blant annet i de såkalte “langhusene”, som det er funnet flere av på Eiker. De ble også brukt i noen av de eldste kirkebygningene vi kjenner til, blant annet ved Klemenskirken i Trondheim, men ble seinere avløst av stavkirker og steinkirker. Byggmester var tømrer Øyvind Mauren, som også flere ganger tidligere har vært gjest på Fiskum. Det meste av bygningen hadde han gjort ferdig hjemme i Mykland i Aust-Agder, men torsdag ble bygningen fraktet til Fiskum og gjort ferdig der i løpet av middelalderdagene. 

Selve arrangementet begynte fredag kveld, med et gjøglerteater og historisk skuespill som var skrevet av Grete Bergersen og Ingrid Nordby Bæk. Det ble framført på kirkebakken og endte med innvielsen av den nye stolpekirken. Det var godt besøkt av publikum, som også fikk anledning til å se seg rundt i middelalderleiren.

Olsok – minnedagen for Olav den helliges død på Stiklestad – falt i år på en lørdag, og dette ble naturlig nok arrangementets hoveddag. Leiren var åpen for publikum hele dagen, med aktiviteter som spente fra padling i stokkebåt og skyting med pil og bue til laging av tau på reperbanen, maling av korn på håndkvern, karding, spinning og veving på oppstad-vev, historiske frisyrer, middelalder-quiz, gamle brettspill, brass-rubbing, fletting av bånd og historiefortelling i fortellerteltet. Mange gamle håndverk ble også presentert – blant annet smiing, kurvfletting, nålebinding og skinnfellmaking. Dessuten kunne en både få smaksprøver og kjøpe med seg urtemedisin. Dagen ble avsluttet med en vellykket og godt besøkt konsert i kirken, der Sonja Lidsheim framførte middelaldermusikk assistert av Harriet Fjeldheim og Marianne Rudi Næss.

Den tradisjonelle olsokgudstjenesten i Fiskum gamle kirke ble holdt søndag formiddag, med Anne Jorunn Bakken som prest og med musikalske innslag fra en del av deltakerne på middelalderdagene. Deretter var leiren åpen med ulike aktiviteter, og dessuten var det foredrag i kirken med kunsthistoriker Linn Willetts Borgen, som snakket om stolpekirker og andre kirketyper fra norsk middelalder.

 

 

 

Middelalderleiren, med Fiskum gamle kirke i bakgrunnen.

Middelalderleiren.

Middelalderleiren.

Festivalsjef Reidun Bollerud.

Mange benyttet anledningen til å prøve stokkebåten, som ble sjøsatt under fjorårets middelalderdager.

Hildegards urtetelt, med den nye stolpekirken til høyre.

Ole Hammerborg bygger skigard.

Konsert i Fiskum gamle kirke med Sonja Lidsheim, Harriet Fjeldheim og Marianne Rudi Næss.