Det er skrevet flere bøker om Finnemarka, blant annet om natur, fugler og planter. Bente Imerslunds nye bok fokuserer på den skogfinske kulturen, som var levende her helt inn på 1900-tallet. Boka har tittelen «Kvener, skogfinner, tornedalinger, karelere, vepsere og ingermanlandsfinner: Onhan meitä vielä! Jo visst finnes vi!» og bygger på en rekke intervjuer, blant annet med Ivar Kvistaas og avdøde Øyvind Kristoffersen Røsdærn.

Forfatteren er pensjonert lektor med finsk språk, kvensk og skogfinsk kultur som sitt fagområde. Hun er opprinnelig fra Løten og har bodd over 40 år i Nordreisa, men har nå bosatt seg i Hokksund. Tidligere har hun utgitt bøker om finske setdsnavn og kvenske personnavn.

Boka kan bl.a. kjøpes fra orkana forlag.