For andre år på rad inviterte Barnas Historielag til geologi-tur den siste mandagen før 17. mai – dermed er dette i ferd med å bli en tradisjon. I år gikk turen til Åssida på Fiskum. Første stopp var gården Klunderud, der vi hilste på esler, gris og høner. Så fortsatte vi til nabogården Råen for å jakte på spor etter trilobitter som levde for 4-500 millioner år siden – altså lenge før dinosaurenes tid. Det viste seg at deltakerne både hadde interesse og talent for geologi, og i løpet av et par timer ble det gjort mange fine funn!  

Gårdstunet på Klunderud, med hovedbygning fra midten av 1700-tallet.

Møte med eselføllet Alonso og mamma Evita.

Den 18 år gamle tungrisen syntes det var trivlig med besøk.

Turlederne Knut og Reidar i steinrøysa sammen med deltakerne Anton, Sigrid, Idun, Mikail Emir, Sigve og Elias.

Det var nok stein å ta av – vi rakk ikke å undersøke alle!

Fagmannen forteller om Eikers “underjordiske skatter”.