Jon Mamen – tidligere sogneprest i Modum og aktiv lokalhistoriker både i Modum Historielag og i Eiker Historielags gotiske gruppe – har i samarbeid med Kirka i Øvre Eiker laget en serie med videoer der han presenterer altertavlene i noen av kirkene på Eiker. Presentasjonene er 4-5 minutter lange, og Mamen forteller både litt om motivet og litt om kunstnerne.

Videoene er lagt ut på Facebook av Kirka i Øvre Eiker: 

Altertavla i Bingen kapell, malt av August Klægstad.