Borge/Møllenhof. Prestegården i Krokstadelvas eierhistorie gjennom 200 år

Borge/Møllenhof. Prestegården i Krokstadelvas eierhistorie gjennom 200 år

Prestegårdseiendommen har sitt utspring fra gården ”Borge”. Den lå i dagens Prestebråtvei, rett nedenfor der  Erling Skogly hadde kassefabrikken. Eiendommen ble også kalt ”Bakken”. Her var  Borgetjernsbekken  på sitt aller kraftigste, og det var...

Slektsgransking

Slektsgransking       Vi formidler opplysninger om slekt fra genealoger som er tilsluttet Eiker Arkiv. Opplysningene er basert på lokale slektsforskeres innsats over flere tiår. Kildene er i første rekke kirkebøker, folketellinger og skifter. Dette er...