Middelalderdagene på Fiskum feirer i år 10-årsjubileum. Det startet som et arrangement i regi av Øvre Eiker kommune i Kulturminneåret 2009, men har seinere blitt overtatt av frivillige krefter. Etter hvert har dette blitt et årvisst arrangement den siste helgen i juli, i tilknytning til den tradisjonelle olsokgudstjenesten i Fiskum gamle kirke.

I anledning av jubileet har vi laget en liten kavalkade i tekst og bilder. 

2009

I Kulturminneåret 2009 ble det gjennomført en rekke kulturhistoriske arrangementer i Øvre Eiker, i samarbeid mellom kulturseksjonen, Eiker Arkiv og Øvre Eiker Kulturminneråd. Ett av de største ble lagt til Fiskum gamle kirke i forbindelse med olsokgudstjenesten onsdag 29. juli. Korsangerne i bygda ble invitert til å være med i et prosjektkor ledet av Trond Kverno. Det øvde inn et repertoar av gregorianske sanger. som ble framført under gudstjenesten – som for anledningen ble holdt med liturgi fra katolsk tid. Etter gudstjenesten var det gjestebud på kirkebakken, med servering av røkt sik og grillet lam. Underveis dukket det opp flere gjester fra historien: En eikerbonde som hadde deltatt i slaget ved Stiklestad i 1030, ei nonne som hadde fulgt pavens utsending Nicholas Breakspeare til Nidaros i 1152, den mektige bonden som bygde Fiskum gamle kirke rundt midten av 1200-tallet, den fattige enken Joronn på Holtet som overlevde Svartedauden i 1349, ekteparet Guttorm Rolfssøn og Asgerd Aslaksdatter på Berg, som på begynnelsen av 1400-tallet skjenket gods til kirken for at det skulle leses sjelemesser for deres avdøde sønn, og sist men ikke minst kom lensherren Peder Hansen, som bidro til gjennomføringen av reformasjonen i Norge og deretter samlet det store Fossesholmgodset.

Det gregorianske prosjektkoret.

Middelaldergjestebudet.

Per Olaf Lundteigen kom som en av kong Olavs menn fra Stiklestad og ble ønsket velkommen av Reidun Bollerud.

Anders Fossesholm som lensherre Peder Hansen og Grethe Lande som Joronn fra Holtet.

Alle de historiske gjestene samlet utenfor kirken.

2010

Middelalderarrangementet i 2009 var så vellykket at Kulturseksjonen bestemte seg for å følge opp også i 2010, i samarbeid med Menighetsrådet, Stiftelsen Fiskum gamle kirke og frivillige krefter. Arrangementet ble utvidet til ei hel uke og flyttet til midten av august. Det startet med middelaldervandring langs Fiskumelva med Knut Lande søndag 8.august og ffortsatte med en kveldskonsert i kirken torsdag 12.august med den profesjonelle middelaldertrioen “Vox Antiqua”. Hovedarrangementet var en stor familiedag søndag 15.august, med blant annet framføring av middelalderteater ved Fiskum Barne- og Ungdomsteater, en liten middelalderleir med diverse aktiviteter, god mat fra grillen og flott vær.

Historievandring langs Fiskumelva.

Vox Antiqua i Fiskum gamle kirke.

Middelalderleir på kirkebakken.

Fiskum Barne- og Ungdomsteater.

Plantefarging av garn.

2011

I 2011 ble middelalderdagene flyttet tilbake til olsokkvelden, fredag 29. juli, med familiearrangement dagen etter. Terroraksjonen 22. juli kastet naturligvis skygger over arrangementet, men det meste av programmet ble likevel gjennomført etter planen. Det var olsokgudstjeneste fredag kveld, og igjen ble det stablet på beina et gregoriansk prosjektkor, denne gangen med Espen Myklebust Olsen som dirigent. Etterpå var det kirkekaffe og varm ertesuppe på Prestøya. Forfatter Liv Andersen holdt foredrag om taterne – en folkegruppe som kom til Skandinavia i seinmiddelalderen, omkring år 1500. Deretter hadde Veronika Aslaksen en friluftskonsert, og det ble en trilig olsokkveld rundt bålet. På lørdag var det igjen middelalderleir på kirkebakken, med gamle håndverk og aktiviteter for hele familien:
Dreiing, veving, nålebinding, urtemedisin og langeleik, fortellinger og eventyr, maling av våpenskjold, rebusløype og salg av rømmegrøt og spekemat.Inne i kirken hadde Trond Bollerud fordrag om nordmenn på Grønland i norrøn tid, og Knut Lande fortalte om Fiskum gamle kirkes historie.

Det gregorianske koret.

Olsokkveld på Prestøya.

Middelalderleiren.

Testing av “trebuchet” (kastemaskin) utenfor kirken.

Håndverk og urtemedisin på Prestøya.

2012

Igjen var det lagt opp til middelalderleir rundt kirken med mange aktiviteter for barn, visning av håndverk og husflid og andre aktiviteter – men dette måtte dessverre avlyses på grunn av øsende regn. Programmet inne i kirken ble imidlertid gjennomført, med olsokgudstjeneste på søndag, samt offisiell åpning av en liten utstilling av gamle gravminner i sakrestiet. Arrangementet ble avsluttet med servering av  kirkekaffe med ekte middelalderkost: urtebrød og spekemat.  

Det planlagte programmet utendørs måtte avlyses på grunn av regn.

Fra olsokgudstjenesten.

Utstillingen i sakrestiet.

Knut Lande fortalte om gravminnene og fikk blomster av kultursjef Lidia I. Myhre.

Kirkekaffe.

2013

2013 var året da middelalderdagene på Fiskum ble internasjonale – med gjester fra Polen. Ungdommene i Opatowski riddertropp satte en ekstra spiss på arrangementet, både med middelalderdans og oppvisninger i sverdkamp. Samtidig fikk vi besøk av norske vikinger, som bidro til et stort og variert arrangement. Det startet fredag kveld, den 26. juli, med en prosesjon til Fiskum gamle kirke anført av selveste Hellig-Olav (Trond Bollerud). Lørdag var den store familiedagen, med hest og vogn, bueskyting, maling, veving, dreiing, treskjøring og nålebinding, ridderturnering og holmgang. Om kvelden var det festkveld i teltet på kirkebakken, med besøk av av historiske gjester – blant annet noen av middelalderens mest fargerike og markante kvinner, i anledning hundreårsjubileet for kvinnelig stemmerett. Søndag var kirkedag, med gudstjeneste og foredrag om Hildegard von Bingen.  

Danseoppvisning av gjestene fra Opatow.

Hest og vogn var et populært innslag.

Ridderduell.

Vikingleiren.

Noen havnet i gapestokken.

2014

Arrangementet startet i den nye Fiskum kirke, med forestillingen “Møya som drøymde”. Deretter var det prosesjon og “vandrende konsert” ned til Fiskum gamle kirke – med Hellig-Olav i spissen. Der ble helgenkongen intervjuet av sin “biograf”, Snorre Sturlason, om “kongemakt og folkemakt” i anledning Grunnlovsjubileet. Lørdag og søndag var det åpen leir, med forskjellige håndverk, middelalderdans, bueskyting, gamle brettspill, urtermedisin, kalligrafi og historiefortelling. Det var familieteater – “Jeg kan gå jernbyrd” – og foredrag av middelalderkjenneren Karl Gervin. Også i år var det gjester fra Polen. som opptrådte i full rustning i 30 graders varme. Mandag 28. juli fortsatte middelalderdagene på Øvre Eiker bibliotek i Hokksund, og de ble avsluttet med olsokgudstjeneste tirsdag 29. juli.

Prosesjonen, anført av Hellig-Olav (Arild Bogen).

Fra leirområdet.

Urtekone Unn Sissel Ek.

Reidar Andresen lærer bort spikkekunsten.

Polske riddere i kamp.

2015

Middelalderdagene i 2015 ble arrangert fra onsdag 29. juli til søndag 2. august, og for tredje år på rad kom det gjester fra Opatow i Polen. Det startet med olsokgudstjeneste onsdag kveld, og torsdag åpnet middelalderleiren. Da var det “pilegrimsteater” med eventyr og legender, musikk og leker. I kirken var det utstilling med replikaer av klesdrakter fra bronsealder og jernalder, og fredag kveld var det en liten middelalderkonsert. Lørdag og søndag var som vanlig de store familiedagene, med oppvisning i sverdkamp av de polske ridderne, middelalderdans på kirkebakken, mer pilegrimsteater og mange forskjellige aktiviteter. Nytt av året var at flere av deltakerne – deriblant de polske gjestene – overnattet i leiren. Søndag holdt fylkesarkeolog Bernt-Egil Tafjord foredrag om arkeologiske funn på Eiker, med hovedvekt på båtfunn. Dette var for øvrig siste gang Øvre Eiker kommune sto som arrangør av middelalderdagene.

Middelalderleiren.

Bålplassen ved Fiskumvannet.

Lafting av brønn var en av aktivitetene.

Teltet med historiske brettspill.

Salgsbod

2016

Etter at kommunen trakk seg ut av arrangementet, ble Fiskum Kulturminnelag dannet som en frivillig organisasjon, og siden 2015 har de stått bak arrangementet. Tradisjonen med olsokgudstjeneste i samarbeid med Fiskum menighetsråd har fortsatt, og i 2015 var det dette som var starten på middelalderdagene fredag kveld. Lørdag og søndag var det som vanlig åpen middelalderleir med mange forskjellige aktiviteter – men uten polske gjester denne gangen. Hovedprosjektet var bygging av to stokkebåter, inspirert av dem som er funnet i Junger og som har blitt datert til vikingtid/tidlig middelalder. Arbeidet med båtene ble ledet av middelalder-tømreren Øyvind Mauren fra Bygland i Agder, men publikum fikk også prøve seg med øks. På sondag holdt Bernt-Egil Tafjord foredrag om Jungerbåtene og om de nye spennende jernalderfunnene ved Sem.

Bygging av stokkebåter.

Fra middelalderleiren.

Fra leiren.

Maling av korn på håndkvern.

Salgsbod

Se også omtale og bilder i:

2017

Årets hovedprosjekt var bygging av en stolpekirke – en miniatyrutgave av en av de store bygningene som nylig ble oppdaget på Sem ved hjelp av georadar. Byggmester var Øyvind Mauren, men publikum hjalp til. Åpningen av årets middelalderdager var framføring av et helt nytt historisk spel, skrevet og instruert av Grete Bergersen og Ingrid Nordby Bak. Det ble avsluttet med innvielse av stolpekirken i siste scene. Lørdag og søndag var det aktiviteter som spente fra padling i stokkebåt og skyting med pil og bue til laging av tau på reperbanen, maling av korn på håndkvern, karding, spinning og veving på oppstad-vev, historiske frisyrer, middelalder-quiz, gamle brettspill, brass-rubbing, fletting av bånd og historiefortelling i fortellerteltet. Mange gamle håndverk ble også presentert – blant annet smiing, kurvfletting, nålebinding og skinnfellmaking. Dessuten kunne en både få smaksprøver og kjøpe med seg urtemedisin. Lørdagen ble avsluttet med en konsert i kirken, der Sonja Lidsheim framførte middelaldermusikk assistert av Harriet Fjeldheim og Marianne Rudi Næss. Søndag ble middelalderdagene avsluttet med olsokgudstjenesten og med foredrag av arkeolog Linn Willets Borgen om norske middelalderkirker, med vekt på stolpekirkene.

Padling i stokkebåt har blitt en fast post på programmet.

Olav Homlebekk og Bent Ek med brettspil i “ferjekroa”.

Fra leiren.

Fra leiren – med den nye stolpekirken til høyre.

Ole Hammerborg bygger skigard.

Se også omtale og bilder i:

2018

Hovedaktiviteten i 2018 skulle vært et kurs i historisk matlaging med den svenske arkeologen Daniel Serra, som har spesialisert seg på “kulinarisk arkeologi”. Det var basert på matlaging i kokegrop og over åpen ild utendørs. Dette måtte imidlertid avlyses på grunn av den ekstreme tørkesommeren med ekstrem brannfare. Dermed ble årets middelalderdager noe amputert, men det var som vanlig mye annet som foregikk: Bueskyting, padling i stokkebåt, gamle håndverk, brettspill, mat og urtemedsin og historiequiz – og bading i Fiskumelva i sommervarmen. Rundt 20 mennesker overnattet i leiren, og de koste seg med et godt og kaldt måltid spekemat, eggerøre og diverse tilbehør. Kurset i historisk matlaging satser vi på å gjennomføre under middelalderdagene i 2019.

Kveldsmåltid med spekemat og eggerøre.

Daniel Serra – ekspert på mat fra jernalder, vikingtid og middelalder.

Det er kjøpt inn et stort telt som skal brukes under middelaldergjestebudet.

Se også omtale og bilder i: