MÅNEDENS KULTURMINNETEMA (februar 2009) Samferdsel

Samferdsel MÅNEDENS KULTURMINNETEMA (februar 2009)   Samferdsel er et vidt begrep, som det knytter seg mange kulturminner til. Mange er opptatt av å holde gamle veier og stier åpne for allmenheten, slik at de ikke gror igjen av busker og kratt eller blir stengt...

Darbu stasjon fra 1871

Darbu stasjon “Månedens kulturminne” (september 2011) Tekst: Bent Ek 01.09.2011 I november 1871 rullet det første toget inn på perrongen på Darbu stasjon – den ene av de tre stasjonene på den nyåpnede strekningen Hokksund-Kongsberg. Siden har det...